Om Aure-Bygg

John Harald er utdannet byggmester og fagingeniør.

Han har flere års erfaring som utførende tømrer. Han har opparbeidet seg en bred erfaring innen byggesak/søknad gjennom å ha vært ansatt som byggesaksbehandler i kommune og som ansatt for et boligleverandørfirma med hovedansvar for byggesak.

Kontakt

Telefon

46 96 19 95

E-post

firmapost@aure-bygg.no

Postadresse

Krokane 14 A, 5414 Stord